Kraliçe Arı Çeşitleri

Kraliçe Arı Çeşitleri

Kraliçe Arı Çeşitleri;Arılar Hymenoptera (Zar Kanatlılar) türünün Apoidea ailesindendir. Dünyada pek çok arı türüne rastlamak mümkündür. Genel anlamda arı ırkları siyah arı, sarı arı, Carniola bal arısı, eşek arısı, Kıbrıs bal arısı, Bombus arısı, Karniol bal arısı, Belfast arısı ve Anadolu arısı şeklinde sırlanabilir. Bal arıları işçi arılar, erkek arılar ve kraliçe arılardan oluşmaktadır. Ana arılar yavruları meydana getirir. Yavruların çıktığı yumurta döllenmemiş ise erkek arılar, döllenmiş ise dişçi ya da kraliçe arılar oluşur. İşçi arı ve kraliçe arının farkı doğumla değil beslenme şekli ile oluşmaktadır.

Kraliçe Arı (Ana Arı)

Kraliçe arının diğer isimleri ana arı ve arı beyidir. Ana arılar çoğunlukla bal arılarının kolonilerinde bulunurlar. Bal arılarının kolonilerinin her birinde istisnalar haricinde yalnızca bir tane kraliçe arının olduğu görülür. Ayrıca bu kraliçe arı aslında kolonideki diğer arıların büyük bir kısmının ya da tümünün annesi olmaktadır. Kraliçe arıların seçimi kolonide bulunan işçi arılar aracılığıyla daha larva halindeyken yapılmaktadır. Seçilen larva cinsel olgunlukta uygun seviyeye gelinceye dek beslenmesinde yalnızca arı sütü kullanılır.

Kraliçe Arıların Doğumu

Bir kraliçe arı kendine yeni koloni oluşturmak amacıyla topladığı arılarla beraber bulunduğu koloniden ayrılır. Ayrıldığı kolonide arı sütüyle beslenmiş ilk ana kraliçe adayı diğer adayları imha ederek yeni kraliçe olur.

Kraliçe Arıların Üremesi

Ana arının kolonisinde genetik farklılıkları koruması gereklidir. Bunun için havada pek çok erkek arıyla peş peşe çiftleşmektedir. Çiftleşmelerin sonunda kraliçe arı yumurtlama vetiresine girer. Kraliçenin çiftleştiği erkek arılar çiftleşme sürecinde ölürler. Eğer kraliçe arının yeni koloni oluşturma düşüncesi yoksa kolonisinden ayrılmaz.

Kraliçe arının sorun yaşadığı ya da hiç bulunmadığı kovanlarda işçi arılar üreme sürecine dahil olmaktadır. İşçi arılar bu süreçte kovana erkek arı yumurtalar bırakırlar. Yalancı anaların bulunduğu kolonilerde kraliçenin oluşması oldukça güçtür.

Kraliçe ana arı

Kraliçe Arıların Yaşamı

Kraliçe arılar yaklaşık beş yıl yaşamaktadırlar. Ancak arıcılar yılda bir veya iki yılda bir kovanın kraliçesini değiştirmeyi tercih ederler. Arıcıların tercihi dışında doğal yollardan da kraliçe değişimi olabilmektedir. Kraliçe arı ölmüşse ya da üremede yavaşsa işçi arılar koloni için kraliçe adayları oluşturma sürecine girerler. Kraliçe adayı doğduğunda eğer yeni koloni oluşturmak için koloniden ayrılmadıysa erkek arılarla çiftleşir ve yumurtalar bırakır. Eğer eski kraliçe kovanda ise yeni ana kraliçe onun varlığının farkında değilmişçesine davranır ve eski kraliçe kovandan ayrılır.

Kraliçe Arı Çeşitleri

Ebalım Belfast, Karniol, Kafkas, İtalyan Ligustica Gold, Toshak Cornica ve Anadolu gibi kraliçe arı çeşitleri üretimini yapmaktadır. Yetiştirmek istediğiniz arı çeşidini seçebilmek için öncelikle arıları yetiştireceğiniz bölgenin koşullarına hâkim olmanız gerekmektedir. Bölge koşullarıyla ilgili yeterli bilgiye sahipseniz arı çeşitlerinin özelliklerini bu bağlamda inceleyerek seçiminizle ilgili nihai kararınızı vermeniz daha doğru olacaktır.

Kraliçe ana arı

Arı ırkları renkleri, boyutları, dillerinin uzunlukları, şekilleri, kanatlarının yapıları gibi yapısal farklılıklara sahiptirler. Günümüze kadar yapılmış olan sınıflandırmaya dayalı araştırmalarda dünya üzerinde yirmi dört farklı arı ırkı saptanmıştır.

Kafkas Ana Arı

Kafkas ana arı ırkı rakımı yüksek olan bölgelerde yaşayabilmektedir. Ülkemizde üretim alanları Artvin ilinin Borçka ilçesinde bulunan Macahel ve Ardahan ilinin Posof ilçesidir. Bu arı türünün boyutları oldukça büyüktür. Çok çalışkan ve uysal bir arı cinsidir. Ancak uysal olmaları kovanlarını dışarıdan gelebilecek zararlara karşı korumalarına engel teşkil etmemektedir. Kafkas arı ırkları oğul vermede oldukça seçicidirler. Yüksek yavru verimliliğine sahip olmalarının yanı sıra en çok yavru verdikleri dönem yaz ayları olmaktadır.

Karniyol Ana Arı

Karniyol arı ırkının İlkbahar aylarında gelişimi oldukça hızlı ilerlemektedir. Kış aylarını hastalıklara karşı dirençli bir yapıda oldukları için rahat geçirebilirler. Değişen çevresel koşullara çok kısa bir zamanda adapte olabilirler. Karniyol ana arı ırkı yağmacı bir tür değildir. Toplulukları küçük olduğu için yiyecek tüketim miktarları azdır.

Belfast Ana Arı

Belfast ana arı ırkı melez bir ırktır. Bu ırkın üretilme amacı Avrupa’da görülmüş arı hastalıklarıdır. Arı üretiminin hastalıktan etkilenmemesi ya da en az hasarla süreci atlatmak amacıyla hastalıklara karşı bağışıklığı olan hibrit arılar üretilmiştir.

Anadolu Arısı

Anadolu arısı adını bulunduğu bölgeden almıştır. Boyutları küçüktür ve esmerdirler. Ülkemiz sınırlarına da uzanan Anadolu yarımadasında bulunan bu arı ırkı kış şartlarına uyum sağlayabilecek özellikler taşımaktadır. Oğul vermeye oldukça yatkın olsa da diğer arı türlerine oranla yavaş çoğalmaktadır. Yer saptama konusunda gelişmiş duyulara sahiptirler. Aynı zamanda bu arı türü Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere gibi ülkelerde yürütülen ıslah çalışmalarında da aktif rol almışlardır.

İtalyan Ana Arı

İtalyan ana arısının kökenleri ismini almış olduğu İtalya’dadır. Geçmişten günümüze kadar üstün ırk olma özelliğini korumuştur. İtalyan ana arı türü uygun koşullar sağlandığı taktirde yüksek performansta çalışmaktadırlar. Uygun olan koşullar; kış aylarının nemli ve ılıman geçtiği, yaz aylarının ise kurak ya da kurağa yakın geçtiği dönemlerde sağlanır. İtalyan arılarının üreme yetenekleri oldukça yüksektir. Üreme dönemi ilkbahara girişten sonbaharın başlarına kadar devam edebilir.

Yığılca Ana Arı

Yığılca ana arı ırkı ülkemizde bulunan endemik hayvan türlerindendir. Düzce ilinin Yığılca ilçesinde görülmektedir. İsmini de bulunduğu yer olan Yığılca’dan almaktadır. Bu arı türünün bal verimi oldukça yüksektir. Kış mevsimi şartlarına oldukça dayanıklılık göstermektedir.

Arı Satışı

Ebalım firması tanıtımını yapmış olduğumuz tüm kraliçe arı çeşitlerinin üretimini ve satışını yapmaktadır.